Ordensregler 

Støj og istandsættelse 

Istandsættelse af lejligheden, såsom udskiftning af køkken/bad, og brug af larmende værktøj må kun foregå mandag-fredag mellem kl. 8.00-20.00 og lørdag mellem kl. 9.00-17.00.

Gulvafhøvling må kun foretages mandag-fredag mellem 9.00-17.00.

Færden i ejerforeningens opgange af beboere og gæster bedes foregå stille og roligt.

Høj musik og anden støjende adfærd er ikke tilladt i tidsrummet kl. 23.00-7.00, jvf. ejerforeningens vedtægter §9. Udvis hensyn til ejerforeningens øvrige beboere. Forventet støj, evt. afholdelse af en fest, bør oplyses til opgangens øvrige beboere med en seddel på opslagstavlen i opgangen.

Vedvarende støjgener: Påtal det overfor den beboer, der larmer. Støjes der stadig efter påtaler, kan man udfærdige et klagebrev til bestyrelsen, der efterfølgende vil behandle sagen. Klagebrevet skal indeholde dato, tidspunkt, angivelse af støjgene og være underskrevet af de berørte beboere.

Skrald/renovation

Det er kun dagsrenovation, der må smides i skakterne i opgangen. Det skal være forsvarligt pakket ind i en lukket pose og må ikke indeholde det som skal genbruges ifølge Københavns Kommune og heller ikke nogen skarpe genstande. Overholdes disse simple regler ikke kan det blive nødvendigt af aflåse skakterne i de opgange hvor der er problemer.

Ejerforeningen har affaldsordning i skuret mellem ejerforeningens to blokke i Have 2. Alt storskrald skal efterlades i storskraldsskuret ved siden af sorteringscontainerskuret. 

Alt byggeaffald fra renovering eller andre arbejder i lejligheden, må ikke efterlades i foreningens storskraldsskur, det skal beboeren selv køre på genbrugspladsen.Havereglement

Ophold i haverne er forbeholdt ejere og beboere, samt disses gæster.

Efter ophold i haverne skal der ryddes op, så haven altid virker indbydende.

Det er IKKE tilladt at spille nogen former for musik i haven, eller oplyse haven/grillområdet med elektrisk lys.

Lyde og snak i haven kastes rundt og op imod lejlighederne, og det henvises derfor til at man taler dæmpet når man sidder udenfor i de sene sommeraftener..

Se evnetuelt vedtægterne §7.13 Fællesarealer


Husdyr

Husdyrhold kræver jfr. vedtægternes §9 skriftlig tilladelse fra bestyrelsen.

Der gives ikke tilladelse til at holde hund.

Bestyrelsen tillader uden særskilt tilladelse følgende husdyr: undulat, kanariefugl, fisk, marsvin, kanin samt én indekat pr. lejlighed.

For at undgå rotteproblemer er det ikke tilladt at udlægge foder på ejerforeningens fællesarealer.


Dørtelefon

Opgangene er aflåst så uvedkomne ikke har adgang. Luk kun op for egne gæster.

Beboerne har pligt til at bestille dørtelefonskilt gennem ejerforeningen. Benyt blanketten, som enten kan hentes i PDF-format lige her under  i dette afsnit eller hentes i vaskerierne. Det er ikke tilladt selv at påsætte skilt/mærkat på dørtelefonen.

Postkasser

Fra foråret 2010 skal posten afhentes i postkasserne, der er opsat uden for hver opgang. Til hver postkasse hører en nøgle. En kopi kan bestilles hos vicevært eller kopier kan frit laves hos enhver låsesmed – i modsætning til opgangsnøgler (der er Iloq). Postkassenøglen skal overdrages i forbindelse med salg af lejligheden. Hvis nøglen ikke kan fremskaffes eller er mistet kan administrator udlevere en nøgle (f.eks. ved overtagelse efter køb af lejlighed), prisen for dette vil være evt. udgift til omstilling af postkasselås + nøglekopier. Ejere/ beboere må ikke selv omstille lås til postkassen.

Beboerne har pligt til at bestille navneskilt til postkassen gennem ejerforeningen. Benyt blanketten, som enten kan hentes i PDF-format nederst i dette afsnit eller hentes i vaskerierne. Det er ikke tilladt selv at påsætte navneskilt på postkassen. “Reklamer nej tak “/ “Lokalaviser nej tak”-mærkater skal bestilles på postkontoret og opsættes centralt på fronten af postkassen.