E/F Hollændervænget, blok I & II

Velkommen til hjemmesiden tilhørende Ejerforeningen Hollændervænget blok I & II

Dette er nuværende og kommende beboeres primære informationskilde til foreningen. Her beskriver foreningen hvorledes vi ønsker at dele bygningerne med hinanden - hvilke regler og muligheder der er i foreningen, og det er her, du kan finde svar på langt de fleste spørgsmål. Det forventes, at du har set på hjemmesiderne INDEN eventuel henvendelse til bestyrelse eller administrator.

Hjemmesiden består af en lang oplistning af relevante informationer for dig som medlem, herunder er der genveje til dem alle sammen. Hvis ikke du vil benytte genvejene, kan du scrolle dig igennem siden.

Ny i foreningen?

Hvis du er ny i foreningen anbefaler vi at du læser vores vedtægter og vores ordensregler. Men først bør du læse vores velkomstskrivelse 

I akutte tilfælde (kun el, vand, gas og fjernvarme) kan man få kontakt med en døgnvagt hos herbo på telefon 33 25 63 11.

NB! Al kommunikation fra beboere/ejere til administration/bestyrelse skal ske med beboernummer angivet i emnefeltet/overskriften i e-mails. Hvis beboernummer ikke angives kan behandling blive forsinket betydeligt.

Spørgsmål og kontakt

Ejerforeningens administrator kan kontaktes således:


Herbo Administration

 Anker Heegaards Gade 2, 1.,
 1572 København V


Telefon: 33 25 63 11

Kontaktperson: Jan Herbo-Rasmussen

Åbningstider: 10.00-14.30 mandag–fredag


E-mail: adm@herbo.dk
Web: www.herbo.dk

--------------------------------------------------------

Hvis administrator ikke kan svare, kan bestyrelsen kontaktes:


E/F Hollændervænget, blok I+II,

c/o Bestyrelsen,
Ålandsgade 28 kld.,
2300 København S


E-mail: bestyrelse@efh.dk


Vær venligst opmærksom på, at bestyrelsen udfører frivilligt arbejde, og er ikke altid til rådighed for henvendelser. Akutte henvendelser, telefonisk eller personligt frabedes venligst - se øverst på siden vedrørende akut døgnvagt.


Nede ad kældertrappen ved Ålandsgade 26 og lige frem i fyrrummet, træffes viceværten.

Viceværten har kontortid/træffetid kl. 15:00-16:00 på onsdage


E-mail: vicevaert@efh.dk


E-mail besvares som regel indenfor en uge.

Vær opmærksom på at viceværten er ansat til at tage sig af fællesarealer, og ikke udfører opgaver i de enkelte lejligheder.


HUSKELISTE ved overtagelse af lejlighed

 • Meld adresseoplysinger samt email-adresse til administrator.
 • 14 dage inden overtagelse; kontakt Herbo administration og få bestilt beboernøgler til opgangen og fælles områder. Alle nøgler til fællesarealer i foreningen er personlige og må derfor ikke overdrages fra sælger til køber
 • Kontrollér at kælderrum er tømt (alle lejligheder har et kælderrum tilknyttet)
 • Flytteaflæsning af alle forbrugsmålere


HUSKELISTE ved overdragelse af lejlighed

 • Meld adresseoplysinger samt email-adresse til administrator.
 • Inden 14 dage fra overdragelsesdatoen skal alle jeres I-Loqnøgler indleveres til Administrator ellers fortabes depositummet. Alle beboernøgler, der giver adgang til fællesarealer i foreningen er nemlig personlige og må derfor ikke overdrages fra sælger til køber.
 • Kontrollér at kælderrum er tømt.
 • Informér ejendomsmægler og køber om foreningens hjemmeside og opfordr dem til at gøre sig bekendt med de vigtigste oplysninger. Ejerforeningen benytter sig primært af e-mail som kommunikationsmiddel.
 • Lav flytteaflæsning af alle forbrugsmålere

I forbindelse med flytning skal du huske i forvejen at bestille en overdragelsesaflæsning hos Hertz Varmeregnskab. Enten ved at udfylde flytteformularen på Hertz Varmeregnskabs hjemmeside eller ved at ringe på
telefon 39 29 37 45


Husk at orientere dig i forvejen  om muligheder for parkering i forbindelse med flytning - se også under Parkering.


Med venlige hilsener,
Bestyrelsen, E/F Hollændervænget, Blok I og II

Affald


Maling og byggeaffald skal på egen foranstaltning afleveres på en genbrugsstation (den nærmeste ligger i Herjedalgade 2-4, nær Christmas Møllers Plads). Byggeaffald omfatter alle fastsiddende installationer og bygningsdele, herunder køkkenelementer, mureraffald og sanitet.
Affaldsskaktene i opgangene er kun til forsvarligt indpakket køkkenaffald. Undgå at putte pizzabakker eller lignende store genstande i affaldsskakten, da de sætter sig fast. Opsamlingscontainerne i kælderen under affaldsskaktene har en begrænset kapacitet og tømmes manuelt, så sørg for at aflevere andre affaldstyper som beskrevet nedenfor. Ved misbrug kan vi være tvunget til at aflåse affaldsskaktene i hele opgangen, hvorved alt affald skal bæres ned i skuret ved egen indsats!
Affaldscontainere til pap, papir, glas, batterier og restaffald forefindes i affaldsskuret i Have 2.


Husk at:

- sortér dit affald i affaldsgrupper: Pap, plastic, metal, papir, glas, etc.

- FOLD PAP sammen - smid IKKE hele papkasser eller emballage i containeren

- tøm helst glasbeholdere inden du smider dem ud


HVIS DU IKKE SORTERER og er med til at HOLDE AFFALDSSKURET PÆNT, da koster det ALLE MEDLEMMER DYRT, dvs. der skal betales mere til renovation.


I skuret er yderligere opstillet containere til elektronik, hård plast og metal.Storskraldsrummet i affaldsskuret


Stort elektronikaffald og hårde hvidevarer kan placeres i affaldsskurets aflåste storskraldsrum. Husk at storskrald ikke omfatter byggeaffald!

Benyt beboernøgle til at låse op, og husk at låse efter dig. Hvis rummet er fyldt, må du selv transportere dit storskrald til genbrugsstationen i Herjedalsgade 2-4 eller opbevare det i egen lejlighed eller kælderrum til der igen bliver plads i storskraldsrummet. Storskrald afhentes hver 4. uge.


Farligt affald skal afleveres på en genbrugsstation (den nærmeste ligger i Herjedalsgade 2-4). Mindre mængder kan anbringes i storskraldsrummet på anvist plads; se skiltning (efterfølgende bliver det sat i aflåst miljøskab i skuret af viceværten ). I affaldsskuret ved containerne findes også en beholder til brugte batterier.


Du kan læse mere om gældende retningslinjer for affaldssortering i Københavns Kommune på www.kk.dk/affald

Nøgler


1. Beboernøgle til fællesarealer og opgange (iLoq)
Foreningen bruger nøglesystemet iLoq, det er en elektronisk nøgle, som er mere sikker end meget andet på markedet. De virker ved at man stikker nøglen ind i låsen;og denne bevægelse skaber en lille smule strøm. Låsen bruger herefter den lille strømmængde til at tjekke om den nøgle, der er blevet indsat har adgang til denne dør.
Derfor; hvis en lås har stået ubrugt i nogle timer kan det være at nøglen ikke virker første gang man sætter den i. Så skal man bare tage nøgen helt ud og ind igen så burde der være genereret nok strøm inde i låsen til at den kan scanne nøglen.

Grunden til at denne nøgle er så meget bedre end en almindelig systemnøgle er: Hvis en beboer mister en nøgle eller ikke tilbageleverer ved fraflytning, kan den bare tages ud af systemet. Derved opretholder vi sikkerheden for vores opgange og fællesarealer, så det kun er dem der bor i ejendommen lige nu, der kan komme ind.


Beboernøglen er knyttet personligt til nuværende ejer og kan derfor ikke videregives til eventuelle/kommende købere af lejlighed, Den nye ejer skal selv kontakte administrationen i god tid inden købet og bestille nøgler.


Den fraflyttende beboer/ejer har 14 dage fra overtagelsesdagen til at tilbagelevere nøgler til Herbo Administration, herefter vil depositummet være mistet. 

Alle nøgler giver desuden adgang til kældrene i den modsatte blok af, hvor man bor - via kældernedgangene ved henholdsvis Ålandsgade 26 og Ålandsgade 30. I kældrene er der i hver blok et vaskeri samt tørrerum. Fyrkælder og vicevært findes i kælderen under Blok II.


Elektroniske beboernøgler skal bestilles i GOD TID inden overtagelse ved at kontakte foreningens administrator (Herbo). Nøgler kan udleveres enten til postkasse, afhentes hos vicevært, afhentes hos administrator eller tilsendes. For hver nøgle opkræves et gebyr samt et depositum. Ved fraflytning tilbagebetales depositum, dersom nøgle er indleveret/tilbageleveret inden 14 dage efter ny ejers overtagelsesdato.
Udgifter til elektroniske beboernøgler opkræves sammen med fællesudgifterne.

Ejer har selvfølgelig selv ansvar for nøglen ind til lejligheden fra opgangen, 


2. Nøgleindlevering i cykelkælder v/ ÅLANDSGADE 28
I cykelkælderen under Ålandsgade 28 er der monteret en nøgleboks, hvor der kan indleveres nøgler i forbindelse med fællesarbejder, ødelagte nøgler, o.l.
Nøgleboksen er placeret ved siden af den brune dør i cykelkælderen. Dette er det foretrukne sted, hvor ejere/medlemmer kan aflevere nøgler til bestyrelse/ejerforening. Dersom man afleverer andre steder, eks. i bestyrelsens postkasse, da kan ejerforeningen ikke gøres ansvarlig for evt. tabte nøgler.
Adgang til nøgleindleveringen for dem, der bor i Blok 1 er via kældernedgangen i Ålandsgade 26.

Haverne


Ejerforeningen råder over to haver, én for hver blok (Have 1 ved Blok I og Have 2 ved Blok II). Haverne er anlagt med græsplæne, træer, buske og andre duftende, farverige roser og blomster. Der er i begge haver indrettet et område med grill og borde/bænke, og der er et legeområde i Have 2 med legeskur og sandkasse.

Foreningens beboere er velkomne til at benytte begge haver samt grill-anlæg. Det er IKKE tilladt at spille nogen former for musik i haven,eller oplyse haven/grillområdet med elektrisk lys.

I sommerhalvåret bruges haven flittigt af børn, voksne og ældre til afslapning, eksamenslæsning, leg og hygge. Husk derfor at vise hensyn samt at rydde op efter dig selv, så haven altid virker indbydende.

Lyde og snak i haven kastes rundt og op mod lejlighederne, og det henvises derfor til at man taler dæmpet når man sidder udenfor i de sene sommeraftener.


Der er internet i haverne - Havenet koden er 23003200

Tv og internet

INTERNET
Alle lejligheder er tilkoblet ejerforeningens eget lokale/interne beboernet, og internet udbydes derigennem via Sundbynet.dk. Man kan kobles på via "internetstikket" (RJ-45) i lejlighedens entré (eller eventuelt i et skab i entréen). For at blive tilsluttet, da tilslut computer til stik, og forsøg at gå på internettet (f.eks. google.dk). Hvis forbindelsen ikke er korrekt registreret hos Sundbynet.dk, da vil browseren redirigere websiden til en tilmeldingsside tilhørende Sundbynet.dk. Hvis der er nogen problemer med tilslutning, da henvend dig/jer til Sundbynet via https://www.sundbynet.dk/ – se kontaktinformationer. Husk ved henvendelse at oplyse om at ejendommen har beboernet via Sundbynet.


HAVENET
Foreningen har etableret et wifi-netværk til brug når man er ude i haven.
Det hedder “Havenet” og koden er 23003200. Det er kun til når man er i haven og ikke til når man er i sin egen lejlighed. Hvis bestyrelsen kan se at netværket bliver misbrugt vil det blive fjernet.    


TV
Ejerforeningen har en fællesleverandør af tv- og radiosignal, som kan vælges og fravælges individuelt af den enkelte ejer. Ordningen er gennem Sundbynet.dk og abonnement opkræves direkte hos ejere/beboere. Al øvrig henvendelse eller opgradering sker direkte til Sundbynet.dk


Sundbynet SUPPORT

Generelle spørgsmål, tv/internet support o.lign

Web: www.sundbynet.dk
E-mail: kundeservice@sundbynet.dk
Telefon: 3258 2924
Man – Fredag 10.00 – 18.00
Lørdag 11.00 – 13.00
Lukket Søn- & helligdage

E/F Hollændervænget, blok I & II

Parkering og P-pladser


Foreningen råder over 12 parkeringspladser, som beboerne kan leje ved henvendelse til administrator. Lejen for en P-plads er pt. 200 kr. pr. måned, der opkræves forud kvartalsvis via fællesudgiften. Ved oprettelse og ændring af parkeringskort opkræves der et gebyr på 75 kr. P-pladserne uddeles efter princippet om "først-til-mølle", og såfremt der ikke er nogen ledige pladser kan beboeren/ejeren blive opskrevet på foreningens venteliste.

Foreningen har indgået parkeringsaftale med City Parkeringsservice, som håndterer udstedelsen af parkeringsafgifter for foreningen.

Parkeringplads kan IKKE videregives/overdrages til lejere eller andre ejere, og pladsen må ikke fremlejes.

Regler for udlejning af parkeringspladser kan hentes hér


Andre motoriserede køretøjer

Motorcykler og andre motoriserede køretøjer skal parkeres på pladserne indrettet hertil, beliggende imellem blok I og II. Hvis man er i tvivl, da henvend dig til bestyrelsen. Det er gratis at parkere motoriserede køretøjer, der ikke er biler, men det skal være registreret hos ejerforeningen med registreringsnummer samt navn og adresse på ejeren. Såfremt motorkøretøjet ikke er registreret kan City Parkering udskrive en parkeringsafgift.


Kommunal p-licens

Såfremt man låner bil af og til, kan der gennem Københavns Kommune tilkøbes månedslicens til parkering i nærområdet, der kan læses mere omkring dette på www.kk.dk/parkering


Parkering på brandveje - foran opgange

Begge stikveje mellem Ålandsgade og Reberbanegade er brandveje.

Ved flytning, varelevering eller andet, er det tilladt at parkere KORTVARIGT, typisk 5 minutter foran opgangen. Hvis det varer længere (også ved flytninger), da må man parkere et sted i nærheden og bringe tingene hen til opgangen derfra. Man må ikke blokere brandveje og man risikerer at få en afgift, hvis man holder længere end 5 minutter. Der kan være tilfælde, hvor det grundet arbejder eller lignende er nødvendigt at holde foran opgange i længere tid, men da skal der være indhentet tilladelse via bestyrelsen i forvejen.

Vaskerier

 

Der forefindes to vaskerier i ejerforeningen, et i Blok I og et i Blok II, Vaskemaskinerne serviceres af Nortec, og for at anvende vaskemaskiner eller tørretumbler skal man anvende Nortecs E-Vaskeri hjemmeside eller app. Både via E-vaskeri.dk og Nortecs app kan du reservere vaskemaskiner og/eller få et overblik over forbrug, m.m. Du skal være oprettet som bruger for at benytte E-Vaskeri. Oprettelse som bruger sker via Nortec.


E-VASKERI

E-vaskeri findes også som app, du kan hente i App Store eller Google Play og installere på en telefon eller dit smart-køleskab. Appen kan nøjagtig det samme som man kan på https://e-vaskeri.dk/


Vaskemidler

Maskinerne i vaskerierne er automatiserede til at dosere vaske- og skyllemiddel i det rigtige forhold. Begge midler er allergitestede. Oplysninger om indhold kan læses på opslag i vaskerierne.

Ved brug for ekstra vaskemiddel kan anvendes vaskebold som lægges direkte i tromlen. ( Kan hentes gratis i supermarkeder). Brug allergitestet vaskemiddel (Irma’s Tusindfryd er afprøvet med godt resultat, – men ellers andet, lignende flydende middel).

Vær opmærksom på, at en overfyldt maskine giver et ringe resultat.

 

HVOR ER VASKERIERNE ?

BLOK I - VASKERI 1

Vaskeriet i blok I ligger i kælderen under Reberbanegade 51.
Adgang via egen kældernedgang for beboere i Blok I og adgang for beboere af Blok II via Ålandsgade 30´s kældernedgang (vaskeriet ligger i den modsatte ende af kælderen).


BLOK II - VASKERI 2

Vaskeriet i blok II ligger i kælderen imellem Ålandsgade 26-28.
Adgang via egen kældernedgang for beboere i Blok II og adgang for beboere af Blok II via Ålandsgade 26´s kældernedgang.


Plancher med maskinanvisninger og ordensreglement er opsat på stedet

Vaskerierne må benyttes i tidsrummet 7-22.


Ved fejl på maskinerne skal servicefirmaet (Nortec) kontaktes direkte. Kontaktoplysninger og vejledning er opsat i vaskeriet. Bestyrelse eller administrator har intet at gøre med drift af vaskerierne, men bestyrelsen vil gerne gøres opmærksom på fejlen ved at sende en mail til bestyrelse@efh.dk.


Ordensregler for vaskerierne

Husk altid at:

 • Tømme lommer for indhold, der kan ryge ud og derved skade maskinerne. Bøjle-BH’er må ikke ligge løst i maskinerne. Brug vaskepose.
 • Tøj skal fjernes hurtigst muligt, så det ikke ligger og fylder op.
 • Tøj, der ligger i vaskeriet i flere dage vil blive fjernet uden ansvar.
 • Stille vogne på plads efter brug, det vil sige - SÆTTE VOGNENE IND I VASKERIET EFTER BRUG, ikke lade vogne stå i tørrerum.
 • Rense filtret i tørretumblerens nederste låge efter brug - det sparer også energi/forbedrer tørring af tøjet.


Tørrerum

Der er ialt 9 tørrerum rundt omkring i kældrene, 7 i blok II og 2 i blok I.

Ordensregler for tørrerummene sidder på disses døre.

Husk at lukke døren efter brug - hvis døren til tørrerummet står åbent, tørrer tøjet dårligere og det generer naboen ovenover, og desuden er det spild af varme. LUK DØREN!!!

Vand og varme


Ejerforeningens to bygninger har fælles varmecentral, der forsynes fra Hofors fjernvarmenet. Varmecentralen fordeler centralvarme – i et to-strenget radiatorsystem, samt varmt brugsvand ud til bygningerne.


Udskiftning af radiator

Selve radiatorerne er ejernes ansvar, se iøvrigt vedtægterne for mere præcis definition. Hvis du udskifter din radiator, skal du finde den korrekte radiatorstørrelse i foreningens radiatorliste.pdf for at sikre en tilstrækkelig og økonomisk opvarmning af din lejlighed. Som hovedregel skal radiator være valgt udfra rumstørrelse og effektivitet- oplysningerne fra radiatorlisten kan anvendes af VVS’eren til at opsætte en korrekt dimensioneret radiator. Husk at nyere radiatorer er langt mere effektive til at afgive varme i rummet end ældre typer af radiatorer. Ved udskiftning eller større reparationer af radiator (hvor radiator frigøres fra rørtilslutning) skal der monteres stopventil(populært også kaldet “ballofix”), således at det fremover ikke er nødvendigt at tømme stigstrengen ved reparationer eller udskiftninger.

Ved udskiftning eller reparation af radiator skal administrator eller bestyrelse informeres. Hvis der sker en tømning af stigstrengen i forbindelse med arbejdet vil varmeanlægget ikke kunne forsyne alle tilfredsstillende. 


Energimærke

Her kan du læse det gældende energimærke, udarbejdet i 2011: Energimaerke_EFH-2011.pdf.


Afregning

Alle ejendommens radiatorer er forsynet med energimålere. Desuden registreres hver enkelt lejligheds vandforbrug af vandmålere i lejligheden.

Firmaet Hertz Varmeregnskab  indsamler aflæsninger fra målerne en gang om året, og udarbejder et fordelingsregnskab, som fordeler alle ejendommens varmeudgifter mellem ejerne.

Vand og varme opkræves á conto sammen med fællesudgifterne, og udlignes en gang om året (igen sammen med fællesudgifterne) ud fra fordelingsregnskab, udarbejdet af Hertz Varmeregnskab. I forbindelse med varmeregnskabet udarbejdes en kontrolmanual, der viser hvorledes målinger og beregninger er blevet foretaget. 


Flytteaflæsning

I forbindelse med flytning skal du huske i forvejen at bestille en overdragelsesaflæsning hos Hertz Varmeregnskab. Enten ved at udfylde flytteformularen på Hertz Varmeregnskabs hjemmeside eller ved at ringe på telefon 3929 3745


Udluftning af radiatorer

Det er en god idé jævnligt at lufte dine radiatorer ud, især hvis du oplever at der ikke kommer tilstrækkeligt med varme. Der kommer luft i varmesystemet af forskellige årsager – enten pga. afdampning eller efter tømninger af stigstrenge. Hvis du ikke lufter ud jævnligt kan der opstå belægninger i rør og radiator, hvilket nedsætter dens effektivitet. Om vinteren – luft radiatoren ud minimum en gang om måneden eller så ofte, du kan, især efter større vejrskifte (frost/tø, lunt/koldt). Om sommeren – en gang hver anden måned.


Hold gang i dine termostatventiler

Hvis du oplever at der ikke kommer varme på din radiator skyldes det ofte at ventilen på din radiator har sat sig fast. Dette kan tit løses ved at afmontere plasticgrebet og motionere ventilens stift. Sidder den for godt fast, skal du have en VVS-mand til at skifte pakning eller hele ventilen. Vedligehold af radiatorer er den enkelte ejers ansvar.

I 2005 blev foreningens radiatorsystem renset, og vi har fremover specialbehandlet vand i radiatorerne, hvilket vil modvirke fastsiddende ventiler.

Men det er stadig en god ide at hjælpe med ved at:

 • Dreje ventilerne op og ned en gang om måneden sommeren igennem.
 • Sørge for ikke at efterlade ventilen helt nede i yderpositionen (skru altid en meget lille smule op).

Københavns Energi har lavet pjecen ‘hold styr på varmen’ med gode råd om, hvordan man bruger varmen mest energirigtigt og økonomisk. Du kan læse pjecen her
Pjecen ‘Effektiv afkøling er god økonomi’ kan også anbefales. Du kan læse pjecen her


Fejlmelding

Ved problemer med varmeforsyningen, kan du skrive til varme@efh.dk. Ved akutte problemer, kontakt dog administrator (om nødvendigt deres døgnvagt).

Vær dog opmærksom på følgende, inden du henvender dig:

 • Når det er lunt udenfor (mere end 13-15 grader) kan det være svært at mærke om der overhovedet er varme på, fordi centralvarmevandet ikke kommer over ca. 40 grader. Det sker med fuldt overlæg for at spare energi, når der ikke er behov for varmen.
 • Vi forventer at du har sørget for, at alle radiatorerne i de rum, du vil opvarme, virker og bliver benyttet, samt at du ikke har lukket dem inde bag f.eks. en sofa eller har afmonteret en radiator. Selv hvis du tidligere kunne opvarme lejligheden med kun een radiator, giver det dig faktisk en højere varmeregning, end hvis du tænder flere ad gangen
  Som nævnt styres centralvarmetemperaturen nu efter udetemperaturen. Vi forsøger at holde den lige nøjagtigt så høj, at du uden problemer kan holde en ordentlig indetemperatur ved brug af alle dine opvarmede rums radiatorer. Derfor må du forvente problemer med at holde varmen, hvis du ikke kan gøre brug af alle dine opvarmede rums radiatorer. Hvis en af dine radiatorer slet ikke kan blive varm eller ikke kan slukkes, ligger fejlen næsten med sikkerhed i radiatorventilen. Lejlighedens ejer har selv vedligeholdelsesansvaret for såvel radiatorer som radiatorventiler. En VVS-mand vil kunne hjælpe dig med at få den til at virke.
 • Udluft dine radiatorer. Især på de øverste etager vil overskydende luft i radiatorsystemet samles i radiatorerne. Luft i radiatorerne vil give mindre varme eller helt lukke radiatoren og kan give kluklyde. Udluft radiatorerne ved at åbne udluftningsventilen øverst i enden af radiatorerne indtil der ikke kommer mere luft ud. Hold en spand under for at opsamle det radiatorvand, der måtte løbe med ud. På de øverste etager er det ofte nødvendigt at lufte ud gentagne gange.
 • Hvis du ikke har termostatventiler på alle dine radiatorer, kan vi kraftigt anbefale at få det! Med den varierende centralvarmetemperatur kan det blive sværere at styre din indetemperatur med en simpel ventil. Du kan generelt forvente en pæn besparelse på varmeregningen med en termostatventil og en bedre varmekomfort. Udskiftning og vedligehold af radiatorer og radiatorventiler er ejernes eget ansvarsområde.
 • Husk ved henvendelse til bestyrelsen om varmen at angive din adresse, telefonnummer og tidsrum, hvor du har oplevet varmeproblemerne. Skriv til varme@efh.dk eller læg en seddel i bestyrelsens postkasse udfor Ålandsgade 28.


Se eventuelt relevante punkter i vedtægterne:

 • §4 Foreningens Kapitalforhold
 • §7.02 Faldstammer
 • §7.03 Vandrør
 • §7.04 Varmerør
 • §7.09 Radiatorer
 • §7.10 Opvarmning
 • §7.11 Varmemålere
 • §8 Fordelingsprincipper

   


   

  Hertz Varmeregnskab

  Engelstedsgade 67
  2100 København Ø

  Telefon: 3929 3745
  Web:www.hertz-varmeregnskab.dk

  Energimærke 

  Radiatorliste

  Skrivelse om hvordan du udlufter din radiator 

  Fællesel

  Foreningen har siden 2021 haft fælles el.
  Det vil sige at hele foreningen(alle lejlighederne) køber el samlet, og du kan derfor ikke selv bestemme din leverandør. Det betyder også, at når du flytter ind i foreningen skal du ikke kontakte en el-leverandør, da foreningen allerede har en.

  Den primære grund til at foreningen har fællesel, er at alle lejligheder sparer abonnementsprisen på et el-abonnement, i skrivende stund er det ca. 700kr om året.
  En anden grund er, at når man køber så store mængder som vi gør, så kan man forhandle om prisen med selskaberne, hvilket giver en lavere pris for alle i foreningen.

  Og et lille add-on til sidst er, at fællesel gør det meget nemmere for foreningen at etablere solceller på taget hvis foreningen beslutter det. 


  Man betaler stadig kun for den el man selv bruger, da den måler der er i lejligheden tæller forbruget for den specifikke lejlighed. Meget ligesom det fungerer med varme.

  Teknisk: Måleren i hver lejlighed er en bi-måler og så har foreningen derudover 3 hoved-målere og 2 bi-målere til vaskerierne.

   

  Trappeopgang og dørtelefon

  Opgangene er aflåste så uvedkommende ikke har adgang. Luk kun op for egne gæster.

  Beboerne har pligt til at bestille dørtelefonskilt gennem ejerforeningen. Benyt blanketten, som enten kan hentes i PDF-format nederst i dette afsnit eller hentes i vaskerierne. Det er ikke tilladt selv at påsætte skilt/mærkat på dørtelefonen.

  Dørtelefonanlægget er fælles, men ejer har ansvar for alt udstyr inden for lejligheden.

  Blanket til at bestille navneskilt til postkasse 

  Blanket til at bestille nøgle til postkasse 

  Postkasse


  Til hver postkasse hører en nøgle.  En kopi kan bestilles hos vicevært eller kopier kan frit laves hos enhver låsesmed – i modsætning til beboernøgler (elektroniske Iloqnøgler). Postkassenøglen skal overdrages i forbindelse med salg af lejligheden. Hvis nøglen ikke kan fremskaffes eller er mistet kan administrator udlevere en nøgle (f.eks. ved overtagelse efter køb af lejlighed), prisen for dette vil være evt. udgift til omstilling af postkasselås + nøglekopier.  Ejere/ beboere må ikke selv omstille lås til postkassen.

  Beboerne har pligt til at bestille navneskilt til postkassen gennem ejerforeningen. Benyt blanketten, som enten kan hentes i PDF-format nederst i dette afsnit eller hentes i vaskerierne. Det er ikke tilladt selv at påsætte navneskilt på postkassen. “Reklamer nej tak “/ “Lokalaviser nej tak”-mærkater skal bestilles på postkontoret og opsættes centralt på fronten af postkassen.

   

  E/F Hollændervænget, blok I & II

  Facade

  Beboerne må ikke foretage ændringer, reparationer eller maling af ejendommens ydre eller ydersiden af vinduer uden bestyrelsens godkendelse jfr. vedtægternes §9. Af æstetiske årsager må der ikke placeres parabolantenner o.lign. på altaner og mure så de er synlige fra gadeniveau.

  Altaner

   Vedtægternes §7.12 om altaner:

  "Det påhviler ejerlighedsejer at altanen holdes i en præsentabel stand, ligesom den ikke må benyttes til opmagasinering af genstande, synlige fra vejen, over en længere periode. Udgiften til at vedligeholde altanens ydre skal afholdes af ejerlejlighedsejer, og i tilfælde af renovering eller reparation af altanen – skal foreningens bestyrelse eller foreningens administrator kontaktes."


  Ordensregler - Altaner 

  Det er strengt forbudt at grille på altanen. Man kan grille i haverne, men skal selv sørge for oprydningen.

  Altankasser er tilladt, men skal fastgøres forsvarligt.

  Det er ikke tilladt at tørre tøj på altanen eller i øvrigt at anvende altanen som opbevaring, hvis dette er synligt udefra.

  Parabolantenner opsat på altanen eller udenfor lejligheden er ikke tilladt.

  Blanket til fælles værksted

  Fællesværksted

   

  (For English, see below)

  Foreningen har et fælles værksted i kælderen under blok 1. Det er tanken at værkstedet skal bruges til mindre projekter og reparationer af beboernes ejendele.

  Det er et “bring your own tools” værksted. Man er velkommen til at donere materialer eller værktøj, men bestyrelsen forbeholder sig retten til at rydde ud når det er nødvendigt.

  Hvis man ønsker adgang til værkstedet skal man udfylde den blanket som ses i bunden af denne sektion og sende den til bestyrelsen på Bestyrelse@efh.dk. Så giver vi din nøgle adgang. Når vi har givet din nøgle adgang skal din nøgle kodes inden du kan åbne døren.
  Det gør man ved at opdatere nøglen i nøglekoderen.
  Nøglekoderen kan findes i kælderen under blok 2, henne ved bestyrelseslokalet, under opgangen Ålandsgade 28, se billeder ved siden af teksten. Man indsætter sin nøgle i koderen indtil den stopper med at lyse og så er din nøgle kodet, og nu burde du have adgang.
  Hvis der er problemer, kontakt da bestyrelsen igen.


  VÆRKSTEDETS REGLER

  • Værkstedet må kun bruges mellem 8 – 20 i hverdagene og 9 -17 i weekenden.
  • Værkstedet skal efterlades i bedre stand end da man kom.
  • Man er velkommen til at lade projekter stå i kortere perioder, men der skal være en seddel, med dit navn, telefonnummer og dato på. Bestyrelsen forbeholder sig retten til at smide ting uden seddel ud.
  • Maling foregår på malerbordet, som er markeret med et skilt, ikke på arbejdsbordet ved vinduet. Når du vasker din pensel så husk at skylle vasken af inden du går.


  COMMON WORKSHOP

  The association has a common workshop in the basement under block 1. The idea is that the workshop will be used for smaller projects and repairs of the residents’ belongings.

  It is a “bring your own tools” workshop. You are welcome to donate materials or tools, but the board reserves the right to clean out when necessary.

  If you want access to the workshop, you must fill in the form you find on this page and send it to the board on e-mail – Bestyrelse@efh.dk. Then they give your key access, but before you can open the door, your key must be coded.

  This is done by inserting the key into the key encoder.

  The key encoder can be found in the basement under block 2, next to the boardroom, under the entrance to Ålandsgade 28, see picture(Entrance to the basement under block 1 happens through Ålandsagde 26).  

  Insert the key in the encoder until it stops lighting and then your key is ready.

  If problems contact the borad again.


  WORKSHOP RULES

  • The workshop may only be used between 8 – 20 on weekdays and 9 -17 on weekends.
  • The workshop must be left in better condition than when you arrived.
  • You are welcome to leave projects for shorter periods, but there must be a note, with your name, telephone number and date on it.
   The board reserves the right to throw things without a note out.
  • Painting takes place on the painting table, which is marked with a sign, not on the work table by the window. When washing your painting equipment remember to rinse the sink before you go.


  Udleje eller fremleje af lejlighed


  Vedtægternes §11 om Udlejning:

  "Udlejning må kun ske med bestyrelsens og panthavernes samtykke.
  Fremleje eller udlejning til familiemedlemmer i lige linje, dvs. forældre – børn skal ikke godkendes af bestyrelsen. Dog skal bestyrelsen have en kopi af lejekontrakt tilsendt forud for kontraktens ikrafttrædelse.
  Ved henvendelse fra foreningen eller dennes administrator er ejerlejlighedsejer pligtig til at oplyse, hvorvidt lejligheden for tiden er fremlejet, samt at tilsende foreningen eller dennes administrator en kopi af lejekontrakt.
  En lejekontrakt skal altid være tidsbegrænset og maksimalt af 2 års varighed. Det er ejers ansvar at der foreligger godkendt lejekontrakt forud for lejemålets begyndelse. Undtaget herfor er de to erhvervslejemål i Frankrigsgade 15; lejlighedsnummer 76 og 77.
  Ejer er ansvarlig for at foreningens ordensregler udleveres til og forstås af lejer. Hvis lejer påfører skader/øvrige udgifter for foreningen er ejer ansvarlig for betaling.
  Ejer er ansvarlig for at navneoplysninger på dørtelefon og postkasse er korrekte. Ændringer i navneoplysninger oplyses til foreningen eller dennes administrator. Medlemmer må ikke udleje enkelte værelser eller hele ejerlejligheden på en måde, så der bor flere beboere i en beboelseslejlighed, end der er værelser i den, og ejerlejligheden må ikke få karakter af klublejlighed.
  Hvis en ejerlejlighed udlejes i sin helhed har E/F Hollændervænget, Blok I+II samme beføjelser over for lejeren med hensyn til krænkelse af de forpligtelser, der påhviler denne, som en ejer har overfor en lejer i henhold til lejeloven og den gældende husorden, og E/F Hollændervænget, Blok I og II kan selvstændigt optræde som procespart over for lejeren, eventuelt sideløbende med ejerlejlighedsejeren. Enhver lejer af en ejerlejlighed skal gøres opmærksom på denne bestemmelse ved oplysning herom i lejekontrakten, der skal forelægges og tiltrædes af bestyrelsen."

   

  Ordensregler – Fremleje/Udleje

  Lejlighederne kan kun fremlejes/udlejes med bestyrelsens samtykke. En kopi af lejekontrakten skal fremsendes til bestyrelsen via administrator. Kontrakten skal godkendes før udlejningsperioden påbegyndes. Den må maksimalt løbe i 2 år, og ejerforeningens ordensregler skal være respekteret.

  Se i øvrigt vedtægterne, §11

  E/F Hollændervænget, blok I & II

  Husdyr

  Husdyrhold kræver ifølge vedtægternes §9 skriftlig tilladelse fra bestyrelsen. Der gives ikke tilladelse til at holde hund.

  Bestyrelsen tillader uden særskilt tilladelse følgende husdyr: undulat, kanariefugl, fisk, marsvin, kanin samt én indekat pr. lejlighed.

  For at undgå rotteproblemer er det ikke tilladt at udlægge foder på ejerforeningens fællesarealer.

  Kælderrumsliste sorteret efter lejlighedsnummer 

  Kælderrumsliste sorteret efter

  kælderumsnummer 

  Kælderrum


  Kælderrum anvises af sælger/udlejer af lejlighed og skal overdrages i tom tilstand.

  Til hver lejlighed hører eet kælderrum.


  Lister over kælderrum kan ses hér:


  Kælderrummene skal altid være aflåst med hængelås, anskaffet af beboerne selv. Døren skal være afmærket tydeligt med ejerens adresse (E/F har opsat små skilte ved hver eneste kælderrum, hvor adresse fremgår. Hvis dette skilt falder ned eller mangler skal bestyrelsen kontaktes derom).


  Vedtægterne omtaler kælderrum i §12


   

  Udluftning og skimmelsvamp

   

  Vi har i bestyrelsen modtaget nogle henvendelser om svamp i lejlighederne, derfor skriver vi her om hvordan man undgår svamp i sin bolig.

  Det er ofte beboerens skyld hvis der er svamp i en bolig. Svampe såsom skimmelsvamp trives i områder med høj fugtighed. Derfor anbefaler bestyrelsen at man ofte lufter ud og at man anskaffer sig et hygrometer/vejrstation - kan købes i isenkræmmer. En luftfugtighed på under 50% er målet.  Højere oppe på siden, under "Vand og Varme", finder du en skrivelse om udluftning af radiatorer som også er nødvendig hvis man ønsker et tørt og svampefrit hjem og herunder er der en sammenfatning af gode råd fra Bolius.dk


  Gode råd fra Bolius om hvordan du rengør , hvis du har konstateret skimmelsvamp:


  Hvordan fjerner du et mindre angreb af skimmelsvamp?
  Lad være med at gå i panik, hvis du opdager, at der er et angreb af skimmelsvamp i din bolig.
  Skimmelsvampe findes alle steder. For at skimmelsvampen kan gro kræves der organisk materiale, ilt og fugt. Organiske materialer og ilt findes overalt, så det er fugten, du skal koncentrere dig om at få elimineret. Der kommer naturligvis fugt i badeværelset, men hvis du lufter grundigt ud, bør det ikke være et problem. Men man kan ofte se angreb af skimmelsvamp, fx i fuger, hjørner og på lofter, vægge og gulve. Desuden findes der ofte skimmelsvamp i kanten ved ruderne på vinduesrammer.
  Årsagen til angrebet på badeværelsesvinduer sker, fordi den varme, fugtige luft fortættes på ydervægge og vinduer, og dermed danner dug, og så har man fugtkilden, som kræves for at der kan opstå skimmelvækst.
  Du kan hurtigt gøre noget ved problemet. Der findes en række midler på markedet, såsom Klorin eller Rodalon. Der findes også andre rengøringsmidler, der desinficerer, og så er der Protox og Hysan, som er skimmeldræbende midler.
  Skrub grundigt, hvor det er nødvendigt for at få al skimmelvæksten af. Sørg for at følge produktanvisningen nøje. Lad være med at overdosere, selvom det kan være fristende. Midlerne kan være skadelige for miljøet.
  Bemærk, at bekæmpelsesmidlerne og desinfektionsmidlerne ikke fjerner evt. misfarvninger, der kan opstå som følge af svampevæksten.
  Du skal også huske at undgå, at fugten hober sig op i badeværelset. Det kan du gøre ved at lufte grundigt ud, hver gang badet har været benyttet.
  Det er en god idé at gøre grundig rent, efter at du har fjernet et angreb af skimmelsvamp. På den måde fjerner du så mange svampesporer som muligt fra det eller de rum, der har været angrebet. Der vil altid være sporer i luften, fordi de også optræder helt naturligt i luften udenfor, men du kan altså minimere antallet af spore indendørs ved at gøre grundigt rent.
  Støvsug og vask møbler og gulv grundigt. Husk at bruge en støvsuger med HEPA-filter, så du ikke spreder skimmelsvampesporer ud over det hele.
  Vask tøj, sengetøj og alt løst tekstil – fx tæpper og puder – der kan tåle det. Du behøver ikke at vaske ved en høj temperatur, en almindelig vask er nok til at slå sporer ihjel. Hvis du har tekstiler, der ikke kan tåle at blive vasket, kan du sende dem til rensning.
  Hvis du har papirer, bøger eller lignende genstande, der er angrebet af skimmelsvamp, som du ikke selv kan rense, men som er vigtige at bevare, må du søge hjælp hos et professionelt firma.


   

  Udskiftning af vinduer 

  Vinduerne skal udskiftes med vinduer, der ligner de nuværedne og skal godkendes af foreningens bestyrelse INDEN udskiftningen. Vinduerne skal være træ. Farven på vinduerne er Ral 9010, Ren hvid glans 30.

  Ved ansøgning om godkendelse af bestyrelsen anbefales det kraftigt at angive:

  1. Mål/tegninger over de nye vinduer.
  2. Beskrivelse af hvorledes det nye vindue er forskelligt fra det gamle 
  3. Gerne billeder. For yderligere information af det nye vindue.
  4. Beskrivelse af hvordan arbejdsgangen kommer til at være under udskiftning, her tænkes på lifte og arbejdstid der er sat af til projektet 
  5. Læs Vedtægternes §7.01 om Vinduer, 
  6. Læs Vedtægternes §7 om Vedligeholdelse og orden.


  I forbindelse med renoveringsprojekt i 2016 blev der udarbejdet et "vindueskatalog". Dette kan anvendes til at finde ud af hvorledes vinduerne bør være, og bl.a. sammenligne med egne vinduer. Vindueskataloget er udformet i forhold til BR2015, men der kan være flere forhold siden, der er kommet til, som man skal være opmærksom på. Dette må man forespørge sin vinduesleverandør om.

  VINDUESKATALOG

  Fælles bygningsforsikring

  Foreningen har ansvaret for vedligehold af de "fælles" dele af vores bygninger, samt have og vejarealer. Dette omfatter bl.a. tag, mure, altaner, varmecentral, kældre, trappeopgange, kloakker og den lodrette del af faldstammerne.

  Beboerne/ejer har selv ansvaret for vedligehold af egen lejlighed, herunder lejlighedens vinduer (jfr. vedtægternes §7.01). De skal være hvidmalede i farven RAL 9010.

  Desuden har beboerne/ejer ansvaret for vedligehold af egne radiatorer og afløb hen til de lodrette faldstammer. Bemærk at det betyder, at beboernes ansvar omfatter rør sammenføjninger og vandlåse, der kan være placeret i underboens loft eller i kælderen, hvis man bor i stueetagen. Foreningen har kun ansvaret for vedligeholdelsen af faldstammernes lodrette del.

  Vedtægterne definerer ansvarsforhold mere udførligt end ovenstående, jfr. derfor disse:

  • Vedtægter §7.01 Vinduer
  • Vedtægter §7.02 Faldstammer
  • Vedtægter §7.03 Vandrør
  • Vedtægter §7.04 Varmerør
  • Vedtægter §7.07 Nøglesystem
  • Vedtægter §7.09 Radiatorer
  • Vedtægter §7.10 Opvarmning
  • Vedtægter §7.11 Varmemålere

  DI-Teknik

  Støberivej 14
  4600 Køge
  Att. Henrik Hultberg

  Telefon: (+45) 56 57 00 66
  E-mail: info@di-teknik.dk
  Web: www.di-teknik.dk

  NB! Medlemmerne af foreningen får fast rabat hos DI-Teknik.

  Wolf VVS ApS

  Dirchsvej 25
  2300 København S​

  ​Telefon: 40 25 26 97​
  E-mail: kurt@wolfvvs.dk​
  Web: www.wolfvvs.dk
  CVR: 29193703​

  NB! Medlemmerne af foreningen får fast rabat hos Wolf VVS

  E/Fs Byggesagsrådgiver:

  KONPRO ApS (att. Anja)
  Rådgivende ingeniørfirma
  Weidekampsgade 47, 2.2
  2300 København S

  Tlf. 20 40 71 13

  akh@konpro.dk


  Håndværkere

   Ejerforeningen har faste håndværkere tilknyttet, og bestyrelsen anbefaler at disse også benyttes til beboernes egne arbejder, da de kender ejendommen bedst.
  Bemærk at arbejder, der forventes betalt af foreningen altid skal bestilles gennem administrator, for regler vedr. ejeransvar, jfr. vedtægterne.

  Det skal også bemærkes, at arbejder, f.eks. radiatorudskiftning, der kræver adgang til fællesinstallationer skal følge reglerne i vedtægterne – derfor: Læs vedtægterne inden arbejdet påbegyndes.


  Her ses liste over foreningens håndværkere: 

  Mejlshede Låse
  Nørrebrogade 84
  2200 København N
  Tlf. 35 39 39 39 (også døgnvagt)
  info@mejlshede.dk

  Web: https://www.mejlshede.dk


  NB! Ekstranøgler til ejerforeningens låsesystem skal bestilles gennem administrator, IKKE Mejlshede Låse.

  Referater fra generalforsamlinger 

  Ombygning/renovering af lejlighed

  Amager, 17. juli 2020

  Vejledning til ejerne                  

  vedrørende ombygninger i Ejerforeningen.

   

   Mange ejere vil gerne bygge om og modernisere deres lejligheder. Ofte sker det i forbindelse med at man har købt en lejlighed og gerne vil have nyt køkken, bad mm.

  Det er helt naturligt at man derfor går i gang uden at vide, hvem man skal spørge om lov og hvor man skal indhente tilladelser mm. Det siger sig selv at det kan give problemer efterfølgende.

   

  Nye procedurer i Københavns Kommunes byggesagsbehandling har også medført at ejerforeningen og dens bestyrelse er nødsaget til at sikre ejerforeningens medlemmer med nye procedurer og krav i forbindelse med ombygninger og renoveringer.

   

  Derfor har bestyrelsen udarbejdet denne skrivelse, der helt overordnet forsøger at vejlede ejerne. Formålet er at vejlede, så situationer udgås, hvor der kan opstå skader på ejendommen og fører til ekstra udgifter for alle ejerne. Formålet er også ment som et forsøg på at give alle involverede en forståelse af, at det er bedre at indgå i en dialog om sine ønsker, end bagefter at skulle ændre på tingene, hvilket fører til unødige udgifter, når man moderniserer.

   

  Man skal altid meget gerne indlevere et projekt om hvad man gerne vil gøre, med mindre det kun drejer sig om maling, hvidtning og tapetsering. Man kan godt udskifte køkkenelementer, hvis ikke det medfører indgreb i ejendommens fælles forsynings- og afløbsledninger.

   

  Hvis det ønskes at tage en væg ned eller foretage indgreb i de fælles installationer skal man altid spørge bestyrelsen inden arbejder begynder. Mht. ændring i vægge, da skal der også i byggeprojektet tages hensyn til evt. følgevirkninger af ændringen, især mht. akustik – naboer må ikke blive udsat for større støjpåvirkninger efter ombygning end før ombygning. I denne forbindelse skal også især fremhæves ændringer i etageadskillelser i forbindelse med ombygning/renovering af gulve - der må ikke være større støjpåvirkninger efter ombygning end før ombygning. Generelt anbefales det ikke at ændre i etageadskillelsens fyldmaterialer uden bygningssagkyndig bistand og tilladelse fra bestyrelsen.

   

  I foreningens vedtægter skelnes mellem de installationer, der befinder sig inde i lejligheden, og derfor er dine, og dermed dit ansvar - og mellem de installationer, der er ejerforeningens fælles installationer, der skal betjene de enkelte lejligheder. Det er f.eks. gasinstallation, faldstammer og stigstrenge (stigstrenge er de lodretgående gas, vand- og varmeføringsrør)

   

  I vedtægternes § 7 beskrives hvad der er individuel og hvad der er fælles vedligeholdelse.

   

  Man må ikke foretage ændringer i ejendommens fælles installationer. Det betyder, at ejer ikke må ændre ved faldstammerne, stigstrengene eller gasledningerne uden at have indhentet en forudgående tilladelse fra bestyrelsen.

  Hvis ejer gør det, kan foreningen kræve, at der tilbageføres til det oprindelige.

   

  Man kunne forestille sig en situation hvor du gerne vil flytte rundt på ruminddelingerne i lejligheden og derfor gerne vil have ændret på en faldstamme eller flytte eller nedlægge gasinstallation. Det må man ikke uden tilladelse fra bestyrelsen. I lejligheder med 2 faldstammer, vil bestyrelsen være utilbøjelige til at tillade sammenlægning af faldstammer, hvor spildevand fra både køkken og bad samles i én faldstamme. Dette skyldes at risiko for fejl på faldstammerne vil øges, da belastning ikke længere er som oprindeligt beregnet. I lighed med dette vil bestyrelsen heller ikke være tilbøjelige til at tillade at kun én varmtvands- og én koldtvandsstigstreng bliver anvendt i lejligheder, hvor flere er tilgængelige.

  Det kan anbefales at læse vedtægternes § 7 som er meget detaljeret omkring de enkelte installationer.

   

  For at opnå den ønskede tilladelse skal du beskrive projektet udtømmende således at den til enhver tid siddende bestyrelse kan tage stilling til dit projekt. Hvis bestyrelsen ikke mener sig i stand til at overskue dit projekt må du besvare spørgsmål og om nødvendigt inddrage en bygningssagkyndig der kan udarbejde en beskrivelse.

   

  I tilfælde af, at et byggeprojekt/ombygning forudsætter indgreb eller væsentlige ændringer i fællesinstallation, da skal ejer/bygherre tegne en byggeforsikring, hvis størrelse kan dække potentielle skader. Under beregning skal regnes med ”worst case”-tilfælde, således at ejerforeningen holdes skadesløs, dersom noget går galt under eller efter byggeprojektets gennemførelse.

   

  I tilfælde af, at et byggeprojekt/ombygning forudsætter ændringer i bærende konstruktioner, da skal ejer/ bygherre tegne en byggeforsikring, hvis størrelse kan dække potentielle skader. Under beregning skal regnes med ”worst case”-tilfælde, således at ejerforeningen holdes skadesløs, dersom noget går galt under eller efter byggeprojektets gennemførelse.

   

  Ovenstående handler alene om foreningens regler, men ejerne er selvfølgelig også altid underlagt de offentlige myndigheders krav til byggetilladelser og andre regler som det offentlige indfører. Det er ikke bestyrelsens opgave.

  En normal procedure vil være at indhente foreningens accept på ombygninger eller omforandringer for at få dennes fuldmagt til at ansøge de offentlige myndigheder om tilladelse. Når de offentlige myndigheder giver tilladelse, sendes denne til bestyrelsen, der herefter kan give sin tilladelse til at arbejdet kan påbegyndes.

   

  Foreningen har eksempler på ombygninger hvor en ejer har fjernet de stigstrenge i rustfrit stål som foreningen har opsat og erstattet dem med pex-slanger. Der er også eksempler på at en ejer har nedlagt en gasinstallation eller andre fællesinstallationer.  

   

  Ved køb eller salg af lejlighed er det en god idé at få lavet en grundig gennemgang af lejligheden, gerne med sagkyndig bistand, således at eventuelle fejl og mangler kan blive grundigt dokumenterede, og sørg især for at at el-, vand- og gasinstallationer er korrekt udførte. Husk, at håndværkere, der anvendes i forbindelse med arbejder i lejligheden, i fornødent omfang skal være autoriserede.


  Ejerforeningen har, grundet ovenstående, indført en fast procedure hvor et modtaget projekt fra ejer/medlem først bliver gennemgået af en fast tilknyttet byggesagsrådgiver (se under håndværkere her på siden), der vejleder ansøger, inden projektet siden bliver gennemgået af bestyrelsen på bestyrelsesmøde og evt. godkendelse herefter meddeles. Ejerforeningen har ikke de fornødne ressourcer til at gennemgå og varetage en vurdering af en byggesag, og ansøgere skal selv betale for byggesagsrådgiverens assistance. Vær derfor i GOD tid, inden en ansøgning/udkast til byggeprojekt indsendes til bestyrelse eller administrator.


  Når administrator eller bestyrelse første gang modtager en ansøgning vil den som regel blive sendt videre til vurdering hos byggesagsrådgiver med det samme. Den til ejerforeningen fast tilknyttede byggesagsrådgiver kan IKKE hyres til medlemmernes egne projekter i ejendommen, da der da kan opstå en interessekonflikt. Generelt anbefales det kraftigt at få professionel hjælp til ansøgningsprocessen ved byggeprojekter, der omfatter fællesinstallationer (herunder tilslutning).


  Venligst,

  Bestyrelsen